Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací

Podpora (PO-PÁ 9-17 h)
+420 704 003 200

Klientská zóna - Přihlásit seKlientská zónaPřihlásit se
Komplexní služby v BOZP a PO

Pracovní úrazy jsou bohužel nedílnou součástí každodenního pracovního života nás všech. Asi nikdy je nelze na 100 % eliminovat, nicméně je možné jim úspěšně předcházet díky pravidelnému vyhledávání a vyhodnocování rizik a dodržování pravidel BOZP. V dnešním článku se podíváme na 10 nejčastějších příčin pracovních úrazů, nehod a zranění, které se vyskytují v českém pracovním prostředí. Nejčastější příčiny pracovních úrazů vychází ze zpráv o pracovní úrazovosti, které každý rok vydává Státní úřad inspekce práce. V následujícím článku se vychází ze statistik za rok 2014 a 2015, přičemž odhady pro rok 2016 vypadají podobně.

1. ŠPATNĚ NEBO NEDOSTATEČNĚ ODHADNUTÉ RIZIKO

Nedostatečně odhadnuté riziko patří v žebříčku nejčastějších příčin pracovních úrazů na první pozici. Hodnota představuje zhruba 80 % celkového počtu pracovních úrazů (86,19 % v roce 2014, 81,09 % v roce 2015).

2. NEDOSTATKY OSOBNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Druhou pozici představují nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, což znamená, že zaměstnancům chybí tělesné a smyslové předpoklady pro jimi vykonávanou práci.

3. POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH POSTUPŮ

Třetí nejčastější příčinou pracovních úrazů je používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru.

4. VADNÝ NEBO NEPŘÍZNIVÝ STAV ZDROJE ÚRAZU

Nejčastěji se jedná o závadu technologického stavu zařízení, stroje nebo přístroje, ale také nářadí. Tzn., že pracovní úraz může být způsoben například probíjením elektřiny ze zařízení apod.

5. OHROŽENÍ ZVÍŘATY A PŘÍRODNÍMI ŽIVLY

Další z velmi častých příčin pracovních úrazů je ohrožení zvířaty a přírodními živly. K úrazům dochází například při ošetřování nemocných zvířat (kopnutí, poškrábání, pokousání apod). U přírodních živlů se pak jedná zejména o povodně nebo silný vítr.

6. OHROŽENÍ JINÝMI OSOBAMI

Častou příčinou nehod a zranění jsou také samotní kolegové. Může se jednat například o odvedení pozornosti při práci, hecování, žerty, hádky a jiná nebezpečná jednání kolegů pracovníků – například pošťuchování nebo dokonce rvačky.

7. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ OOPP

K nehodám, zraněním a pracovním úrazům dochází také proto, že zaměstnanci nepoužívají předepsané a zaměstnavatelem přidělené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) nebo je používají nesprávně.

8. NEPŘÍZNIVÝ STAV NEBO VADNÉ USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Pracovní úrazy vznikají také díky špatnému uspořádání pracoviště. Může se jednat například o špatné osvětlení, nelogické uspořádání strojů, nedostatek pracovního prostoru apod. Pracoviště by mělo být uspořádáno tak, aby byli zaměstnanci chráněni před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů.

9. NESPRÁVNÁ ORGANIZACE PRÁCE

Další příčinou pracovních úrazů je nesprávná organizace práce a náhlé změny v zaběhlých a bezpečných pracovních postupech. Zaměstnanci si snaží práci zjednodušit, a tak porušují zaměstnavatelem stanovenou strukturu, návaznost a systém práce, který je efektivní a bezpečný.

10. CHYBĚJÍCÍ NEBO NEDOSTATEČNÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ

Poslední z desítky nejčastějších příčin pracovních úrazů jsou nedostatečná nebo úplně chybějící zařízení a prostředky, které mají za cíl zabránit úrazům, provozním nehodám nebo poruchám technických zařízení. Jedná se například o ochranné štíty, kryty, blokovací zařízení, omezovací zařízení apod.


< zpět na přehled

Čím se řídíme v TECHNING s.r.o.

Nabízíme
profesionální
přístup
Využíváme
moderní
technologie
Orientujeme se
na potřeby
zákazníka

TECHNING s.r.o.

Polní 568
Boršov nad Vltavou, 373 82 
IČO: 054 90 553
DIČ: CZ 05490553

Podpora (PO-PÁ 9-17 h)
+420  704 003 200

Napište nám na adresu
info@techning.cz

nebo využijte náš
Kontaktní formulář

© Copyright TECHNING s.r.o. 2017-2024. All Rights Reserved.