Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací

Podpora (PO-PÁ 9-17 h)
+420 704 003 200

Klientská zóna - Přihlásit seKlientská zónaPřihlásit se
Komplexní služby v BOZP a PO

Zaměstnavatel přijímá počátkem každého roku zaměstnance na dohody o provedení práce – průvodce. Pro tyto průvodce organizuje každoročně během ledna a února školení BOZP/PO. Všechny prostory však nemají celoroční provoz. Některé začínají v březnu nebo v dubnu. Pro tyto „dohodáře“, jak jsem byl upozorněn, je nutné provést při skutečném nástupu školení opětovně. Školení na počátku roku je údajně nedostačující. Nejsem přesvědčen, že by to tak mělo být. Jaký je váš názor?

Zákoník práce v ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zdůrazňuje informační povinnost zaměstnavatele v oblasti BOZP ve vztahu k některým skupinám zaměstnanců – konkrétně zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům. Ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit těmto skupinám osob podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle zákoníku práce a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Účel sledovaný tímto ustanovením je zřejmý - dbát na dostatečnou informovanost v oblasti BOZP u všech zaměstnanců, avšak zvýšenou měrou dbát na její zajištění zejména u těch skupin zaměstnanců, u kterých může z různých důvodů docházet k horší informovanosti v oblasti BOZP. Tyto důvody mohou mít svůj původ, nejčastěji se jedná o Vámi uváděný případ dočasného charakteru zaměstnání (sezónnosti) a z něho plynoucí „zhoršený“ (méně pravidelný, resp. nekontinuální) přístup těchto zaměstnanců k informacím. Tito zaměstnanci mohou mít i menší motivaci a menší zájem na řádném plnění všech povinností vztahujících se k jimi vykonávané práci. To vše je určitým „rizikovým faktorem“ a o to víc zaměstnavatel musí dbát na proškolení těchto zaměstnanců při nástupu do práce.

V žádném případě netvrdím, že zaměstnavatel jim musí uspořádat školení stejného rozsahu, jako pravidelně každoročně pořádá pro zaměstnance v pracovním poměru, to určitě pro výkon práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr není třeba. Zákonodárce ale zdůrazňuje, že zaměstnavatel má povinnost zajistit těmto skupinám osob podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP a zde bych kladla akcent na slova „podle potřeb vykonávané práce“. Pokud tedy byli školeni v lednu, tak není nutné, aby byli školeni znova v březnu nebo dubnu, rozhodnout však musí zaměstnavatel.

V žádném případě ale nelze tuto povinnost zaměstnavatele podceňovat.

 

Převzato z www.bozpinfo.cz


< zpět na přehled

Čím se řídíme v TECHNING s.r.o.

Nabízíme
profesionální
přístup
Využíváme
moderní
technologie
Orientujeme se
na potřeby
zákazníka

TECHNING s.r.o.

Polní 568
Boršov nad Vltavou, 373 82 
IČO: 054 90 553
DIČ: CZ 05490553

Podpora (PO-PÁ 9-17 h)
+420  704 003 200

Napište nám na adresu
info@techning.cz

nebo využijte náš
Kontaktní formulář

© Copyright TECHNING s.r.o. 2017-2024. All Rights Reserved.